Semináře

V této sekci se můžete přihlásit na různé semináře organizované Řídicím orgánem OP Praha – pól růstu ČR. Pokud máte zájem zúčastnit se některého ze seminářů nebo workshopů uvedených níže, musíte se nejprve v pravém horním rohu registrovat a přihlásit. Pro přihlášeného registrovaného uživatele je potom v sekci SEMINÁŘE aktivní funkce pro přihlášení na jednotlivé semináře.


Stránka:  <<<12>>>

9.6.2016 - Seminář pro žadatele + Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů)

Místo konání:MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č.201
Čas konání:9:00 - 14:30
Kapacita:50
Volných:8

Registrace účastníků možná od 8:30

Seminář pro žadatele

9. června 2016

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

 

Program

 

 

8:30

Registrace účastníků

9:00

Zahájení semináře

9:05

Zaměření 19. výzvy pro prioritní osu 4, specifický cíl 4.1

9:35

Příprava žádosti o podporu a výběrový proces

10:05

Pravidla pro realizaci projektů

10:35

Přestávka

10:50

Finanční řízení projektů

11:20

CBA

13:20

Přestávka

13:35

IS KP 2014+

14:35

Otázky a odpovědi

15:00

Ukončení semináře

  Prezentace k semináři:

 1_2015_06_9_Prezentace_4.1_vyzva_c.19.pptx

 2_2016_06_9_Prezentace_priprava_zadosti_a_vyberovy_proces.pptx

 3_2016_06_9_Prezentace_Pravidla_pro_realizaci_projektu.pptx

 4_2016_06_9_Prezentace_financni_rizeni.pptx

 5_2016_06_9_Prezentace_CBA.pptx

 6_2016_06_9_Prezentace_ISKP.pdf


31.5.2016 - SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP PPR

Místo konání:MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č.201
Čas konání:9:00-12:30
Kapacita:50
Volných:18

Registrace účastníků možná od 8:30

Seminář pro žadatele

31. května 2016

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

 

 Program

 

8:30

Registrace účastníků

9:00

Zahájení semináře

9:05

Zaměření 19. výzvy pro prioritní osu 4, specifický cíl 4.1

9:35

Příprava žádosti o podporu a výběrový proces

10:05

Pravidla pro realizaci projektů

10:35

Přestávka

10:50

Finanční řízení projektů

11.20

IS KP 2014+

12:20

Otázky a odpovědi

12:45

Ukončení semináře

 Prezentace k semináři jsou umístěny v detailu semináře konaného 9. 6. 2016.

23.3.2016 - Seminář pro žadatele - Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů)

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, místnost 201
Čas konání:10:30 – 12:30
Kapacita:50
Volných:5

V souvislosti s vyhlášením 17. výzvy k předkládání žádostí o podporu do Prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 24. února 2016, připravil odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy seminář, jehož cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů. Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy (relevantní pro projekty spolufinancováné z Evropského fondu pro regionální rozvoj). 

EKONOMIKA PROJEKTU

1. Rozpočet projektu

2. Finanční plán projektu

3. Modul CBA

3.1 Základní nastavení a operace

3.2 Finanční analýza projektu

3.3 Ekonomická analýza projektu

3.4 Vazba CBA na Žádost o dotaci

4. Projekty generující příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK a Jiné peněžní příjmy (JPP)

23.3.2016 - Seminář pro žadatele - Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů) II

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, místnost 201
Čas konání:13:30 - 15:30
Kapacita:50
Volných:29

V souvislosti s vyhlášením 17. výzvy k předkládání žádostí o podporu do Prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 24. února 2016, připravil odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy seminář, jehož cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů. Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy (relevantní pro projekty spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj). 

EKONOMIKA PROJEKTU

1. Rozpočet projektu

2. Finanční plán projektu

3. Modul CBA

3.1 Základní nastavení a operace

3.2 Finanční analýza projektu

3.3 Ekonomická analýza projektu

3.4 Vazba CBA na Žádost o dotaci

4. Projekty generující příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK a Jiné peněžní příjmy (JPP)

21.3.2016 - SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP PPR

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň
Čas konání:9: 00 - 14:00
Kapacita:200
Volných:96

V souvislosti s vyhlášením 17. a 18. výzvy k předkládání žádostí o podporu do Prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 24. února 2016, připravil odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy semináře, jejichž cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů.

Seminář pro žadatele představí Operační program Praha - pól růstu ČR, zaměření jednotlivých výzev (jaké typy aktivit a jaké cílové skupiny budou v rámci těchto výzev podporovány), přípravu samotné žádosti a výběrový proces, pravidla realizace projektů a prostor bude  věnován také finančnímu řízení projektů OP PPR. 

Předběžný program semináře:

 Program.doc

24.2.2016 - SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP PPR

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201
Čas konání:9:00 - 14:15
Kapacita:60
Volných:5

V souvislosti s vyhlášením

  • 7. a 10. výzvy k předkládání projektových žádostí do Prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 13. ledna 2016,
  • 12. a 13. výzvy k předkládání projektových žádostí do Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 11. ledna 2016,

připravil odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy semináře, jejichž cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů.

Seminář pro žadatele představí Operační program Praha - pól růstu ČR, věcné zaměření výzev (jaké typy aktivit a jaké cílové skupiny budou v rámci výzvy podporovány), přípravu samotné žádosti a výběrový proces. Prostor bude věnován také pravidlům realizace projektů a finančnímu řízení projektů OP PPR.

S ohledem na omezenou kapacitu semináře je registrace určena pouze pro zástupce oprávněných žadatelů v rámci dané prioritní osy:

Oprávnění žadatelé PO 1: Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení

Oprávnění žadatelé PO 2: : Hl. m. Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí

19.11.2015 - „Jak pracovat s formulářem žádosti“

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň
Čas konání:9:00 - 12:30
Kapacita:200
Volných:119

V souvislosti s vyhlášením 1., 2., 3. a 6. výzvy k předkládání projektových žádostí do Prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a Prioritní osy 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 14. října 2015, připravil odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy semináře, jejichž cílem je pomoci žadatelům s přípravou formuláře žádosti.

Součástí semináře bude:

  • stručné představení fungování Monitorovacího systému MS14+ a jeho úrovní (modulů)
  • základní popis modulu ISKP (Informační systém konečného příjemce) - popis registrace, obecné fungování
  • podrobný popis procesu podání žádosti do výzvy OP PPR od založení k její finalizaci

Seminář bude rozdělený do dvou částí, každá část bude dále obsahovat jednotlivé tematické  bloky. Na konci každého bloku bude dán prostor pro dotazy.

 

Tento seminář se bude věnovat projektové žádosti z pohledu ISKP, primárně tedy z technického pohledu. Pro dotazy k věcné části a konkrétnímu obsahu a plnění projektové žádosti jsou vypsány Seminář pro žadatele.

 

Prezentace k semináři:

 

 Prezentace_ISKP14_19112015.pdf

16.11.2015 - Seminář pro žadatele OP PPR

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň
Čas konání:9:00 - 13:00
Kapacita:200
Volných:81

V souvislosti s vyhlášením 1., 2., 3. a 6. výzvy k předkládání projektových žádostí do Prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a Prioritní osy 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), vyhlášené 14. října 2015, připravil odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy semináře, jejichž cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů.

Seminář pro žadatele představí Operační program Praha - pól růstu ČR, zaměření jednotlivých výzev (jaké typy aktivit a jaké cílové skupiny budou v rámci těchto výzev podporovány), přípravu samotné žádosti a výběrový proces, pravidla realizace projektů a prostor bude  věnován také finančnímu řízení projektů OP PPR. 

Předběžný program semináře:

 Program.doc

 

Prezentace k semináři jsou umístěny v detailu semináře konaného 2. 11. 2015

 
 

6.11.2015 - Seminář pro žadatele - Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů)

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, místnost 201
Čas konání:14:00 - 17:00
Kapacita:50
Volných:0

EKONOMIKA PROJEKTU

1. Rozpočet projektu

2. Finanční plán projektu

3. Modul CBA

3.1 Základní nastavení a operace

3.2 Finanční analýza projektu

3.3 Ekonomická analýza projektu

3.4 Vazba CBA na Žádost o dotaci

4. Projekty generující příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK a Jiné peněžní příjmy (JPP)

 

Prezentace k semináři jsou uvedeny v detailu semináře konaného 5.11.2015

5.11.2015 - Seminář pro žadatele - Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů)

Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, místnost 201
Čas konání:9:00 - 12:00
Kapacita:35
Volných:1

EKONOMIKA PROJEKTU

1. Rozpočet projektu

2. Finanční plán projektu

3. Modul CBA

3.1 Základní nastavení a operace

3.2 Finanční analýza projektu

3.3 Ekonomická analýza projektu

3.4 Vazba CBA na Žádost o dotaci

4. Projekty generující příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK a Jiné peněžní příjmy (JPP)

 

Prezentace k semináři:

 Seminar_pro_zadatele_CBA.pdf


Stránka:  <<<12>>>