Otázky a odpovědi

Otázka: Co je myšleno zájmovým vzděláváním, které není možné podporovat v rámci prioritní osy 1?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 1

Odpověď:

OPPA podporuje vzdělávání ve znalostech nebo činnostech, které pracovník potřebuje ke svému profesnímu rozvoji a k rozvoji celé organizace (posílení konkurenceschopnosti). Pokud by se např. ekonom v obchodní organizaci chtěl vzdělávat v kurzech keramiky, zpěvu apod., jednalo by se o zájmové vzdělávání.

Zpět