Otázky a odpovědi

Otázka: Je v rámci zkušeností žadatele přihlíženo i k výsledkům již žadatelem realizovaných projektů (v rámci JPD 3, OP RLZ…)?

Sekce: OPPA - Hodnocení projektových žádostí

Odpověď:

Ano, bude k nim přihlíženo. Záleží na výsledcích daných projektů, zda bude to bude pro projekt znamenat podporu nebo naopak negativum.

Zpět