Otázky a odpovědi

Otázka: Srovnává „expert“ v rámci hodnocení projektu projekt s ostatními projekty, nebo posuzuje jen jediný projekt? Jsou experti, kteří projekt hodnotili, také ve výběrové komisi? Jak jsou experti vybíráni?

Sekce: OPPA - Hodnocení projektových žádostí

Odpověď:

Expertní posouzení probíhá vždy jako posouzení konkrétní žádosti bez srovnávání s dalšími. Porovnání žádostí mezi sebou je úkolem výběrové komise. Výběr hodnotitele probíhá ze seznamu hodnotitelů pomocí náhodného generátoru čísel. Ve výběrové komisi hodnotitelé zpravidla nezasedají, ačkoli to pravidla OPPA nezakazují.


Zpět