Otázky a odpovědi

Otázka: Je možné žádat v průběhu realizace projektu o vyšší částku zálohy, než budou činit prokazované způsobilé výdaje, pokud víme, že budeme potřebovat větší objem financí?

Sekce: OPPA - Průběh poskytování podpory na projekt

Odpověď:

Ano, ve výjimečných případech je to možné, ale taková žádost musí být podložena relevantními doklady (např. kupní smlouva, ze které vyplývá, že v projektu v příštím monitorovacím období vznikne nějaký větší náklad, který by nebylo možné pokrýt z běžné zálohy apod.). Žádá se přímo v monitorovací zprávě, ve které je na to vyčleněná samostatná sekce (pro částku nad rámec čerpání a odůvodnění této potřeby).

Zpět