Otázky a odpovědi

Otázka: Kdo bude v programovém období 2007 – 2013 realizovat bývalé opatření 1.1 JPD 3 (Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti)?

Sekce: OPPA - Další programy čerpání z ESF v ČR

Odpověď:

Aktivní politika zaměstnanosti patří do okruhu činností, které v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to i na území Prahy. Další informace jsou zveřejňovány na www.esfcr.cz.

Zpět