Otázky a odpovědi

Otázka: Pokud je vzdělávací akce (zakončená např. certifikátem) hrazena např. jen z menší části z prostředků OPPA, je nutné na všech osvědčeních uvádět povinná loga?

Sekce: OPPA - Publicita

Odpověď:

Ano, i v případě, že výdaje jsou podporou z OPPA kryty jen částečně, je nutné tuto informaci účastníkům školení sdělit. Na certifikát je samozřejmě možné uvést, že pouze část výdajů byla hrazena z OPPA.

Zpět