Otázky a odpovědi

Otázka: Lze v rámci vzdělávání v podniku/organizaci učit ve stejných oblastech zaměstnance a zároveň učně?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 1

Odpověď:

Ne, není to možné, učni (jakožto studenti) spadají do prioritní osy 3 OPPA a zaměstnanci organizace do prioritní osy 1.

Zpět