Otázky a odpovědi

Otázka: Příjemce v předchozím programovacím období realizoval projekt z programu JPD 3. V 1. výzvě programu OPPA byl také úspěšným a získal projekt. Je možné, aby pro svůj nový projekt OPPA použil bankovní účet projektu JPD 3?

Sekce: OPPA - Bankovní účty používané pro projekt

Odpověď:

Ano, je to možné pod podmínkou, že projekt z programu JPD3 již byl finančně vypořádán a všechny platby spojené se závěrečnou monitorovací zprávou již proběhly (vratka či doplatek dotace).

Zpět