Otázky a odpovědi

Otázka: V jakých aktivitách lze školit pedagogické pracovníky v rámci prioritní osy 1? Jaká je „hranice“ mezi prioritní osou 1 a prioritní osou 3 v dané oblasti (týká se např. lékařů/pedagogů z fakultních nemocnic apod.)?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 1

Odpověď:

Určující je obsah vzdělávání: pokud se pedagogičtí pracovníci školí v aktivitách, které přímo souvisí s jejich pedagogickou činností, pak se jedná o aktivitu, kterou lze podpořit v rámci prioritní osy 3, pokud se vzdělávají v oblastech nepedagogických, jedná se o aktivity spadající do prioritní osy 1.

Zpět