Otázky a odpovědi

Otázka: Jakým způsobem mají být poukazovány platby partnerovi s finančním podílem na projektu? Je možné mu také poskytovat platby zálohově?

Sekce: OPPA - Partnerství

Odpověď:

Ano, příjemce může poskytovat partnerovi finanční platby v režimu záloh. Finanční toky mezi příjemcem a partnerem musí být konkrétně upraveny v partnerské smlouvě.

Zpět