Otázky a odpovědi

Otázka: Je možné kapitolu křížové financování navyšovat? Např. v případě, že jsme v žádosti nepočítali, že budeme potřebovat zařízení a vybavení s takovou konfigurací, kdy jeho pořizovací cena přesáhne 40.000 Kč.

Sekce: OPPA - Rozpočet: Křížové financování

Odpověď:

Navýšení křížového financování v rámci rozpočtu projektu je teoreticky možné. Jedná se ale vždy o tzv. podstatnou změnu projektu, tj. příjemce musí před jejím provedením mít souhlas hl. m. Prahy. tento souhlas se poskytuje formou podpisu dodatku ke grantové smlouvě, kde se stanoví nově platný rozpočet.
Doplňujeme, že křížové financování musí být vždy nutné pro zajištění aktivit projektu. Navýšení tedy hl. m. Praha může umožnit pouze tam, kde jsou k tomu podstatné důvody. Současně platí, že z každé výzvy je maximálně pouze 9 % prostředků použitelných na výdaje v rámci křížového financování. Pokud bude tento limit již smluvně vázán na jiné projekty, nebude možné žádosti o navýšení rozpočtu křížového financování vyhovět.
Dále upozorňujeme, že nevýšení kapitoly křížové financování má vždy za následek snížení nároku projektu na nepřímé náklady. (Nepřímé náklady se odvozují od částky přímých nákladů ovšem bez křížového financování.)

Zpět