Otázky a odpovědi

Otázka: Jakým způsobem se prokazuje územní způsobilost u klientů z cílové skupiny znevýhodněných?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Územní způsobilost se prokazuje buď trvalým bydlištěm, nebo čestným prohlášením klienta o tom, že se zdržuje nebo bude zdržovat na území hl.města Prahy alespoň půl roku.

Zpět