Otázky a odpovědi

Otázka: Jaký vliv na územní způsobilost má skutečnost, že se klient přestěhuje?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Důležité pro územní uznatelnost je, aby příslušník cílové skupiny splnil její podmínky v okamžiku vstupu do projektu.

Zpět