Otázky a odpovědi

Otázka: Co máme udělat, když proběhne organizační změna v organizaci (př. fúze, rozdělení apod.) a změní se či úplně zanikne cílová skupina?

Sekce: OPPA - Cílová skupina projektu

Odpověď:

Bez zbytečných odkladů kontaktujte projektového či programového manažera z týmu OPPA na Magistrátu hl. m. Prahy, který má Váš projekt na starosti, a dohodněte se na dalším možném postupu.

Zpět