Otázky a odpovědi

Otázka: Lze údaje o podpořených osobách evidovat i jinak, než prostřednictvím monitorovacích listů; může prezenční listina nahradit monitorovací list?

Sekce: OPPA - Monitorovací ukazatele

Odpověď:

Obecně je možné využívat jakoukoli databázi. U prezenčních listin je problém, že zpravidla neuvádějí potřebné údaje pro monitorování (např. dosažené vzdělání člověka apod.), které jsou pro vykazování ukazatelů důležité. Lze např. vycházet z údajů, které má k dispozici zaměstnavatel o svých pracovnících, vysoká škola o svých studentech apod. Dále upozorňujeme ale, že je nutné mít písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Závěr: Prezenční listiny monitorovací listy (či podobné dokumenty) nenahrazují – neobsahují potřebné údaje pro monitorování, ani neplatí, že by podpisem prezenční listiny účastník akce stvrzoval souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpět