Otázky a odpovědi

Otázka: Jak vést evidenci u detailního členění monitorovacích ukazatelů, konkrétně u členění „F“ (přírůstek/úbytek podpořených osob za dané monitorovací období), jak prokazovat?

Sekce: OPPA - Monitorovací ukazatele

Odpověď:

Pouze u tohoto členění není možné použít monitorovací list, ale je nutné si vést vlastní tabulku / přehled osob, které za dané období byly proškoleny (vstoupily do vzdělávání), a které naopak kurzy ukončily.

Zpět