Otázky a odpovědi

Otázka: Mohou být do grantové smlouvy na žádost příjemce uvedeny změny oproti projektové žádosti?

Sekce: OPPA - Podpis grantové smlouvy

Odpověď:

Nikoli, grantová smlouva musí být uzavřena za takových podmínek, za jakých byla podpora projektu schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Případné změny v projektu mohou být provedeny po podpisu smlouvy, a to buď jako změny podstatné (vyžadující dodatek ke grantové smlouvě) nebo změny nepodstatné.

Zpět