Otázky a odpovědi

Otázka: Grantovou smlouvu musí podepisovat vždy statutární zástupce příjemce nebo může pověřit jinou osobu?

Sekce: OPPA - Podpis grantové smlouvy

Odpověď:

Pokud bude dodáno zplnomocnění k provádění těchto úkonů od statutárního zástupce jiné osobě, je možné aby smlouvu podepsala tato osoba.

Zpět