Otázky a odpovědi

Otázka: Je účast na projektu omezena věkem (zaměstnanec 65 – důchodový věk)?

Sekce: OPPA - Cílová skupina projektu

Odpověď:

Obecně není omezena. 4. výzva pro prioritní osu 1 (Podpora rozvoje ekonimiky znalostí) je zaměřena tak, že je podporováno podnikové vzdělávání pouze vybraných zaměstnanců a to takových, kteří splňují parametry tzv. ohroženého zaměstnance. Ohroženým zaměstnancem se pro účely této 4. výzvy myslí zaměstnanec se zdravotním postižením, zaměstnanec mladší 30 let anebo naopak starší 50 let a zaměstnanec, který je aktuálně na mateřské či rodičovské aneb od jeho návratu z mateřské či rodičovské dovolené neuběhl více než 1 rok. Věkové hranice jsou důležité v době okamžiku vstupu konkrétního zaměstnance do aktivit podporovaných v rámci projektu.

Zpět