Otázky a odpovědi

Otázka: Je třeba uzavřít s cílovou skupinou nějaké smlouvy / dohody o účasti v projektu?

Sekce: OPPA - Cílová skupina projektu

Odpověď:

Ne, stačí doložit pouze vyplněný a podepsaný monitorovací list, případně obdobný doklad.

Zpět