Otázky a odpovědi

Otázka: Pokud jsou cílovou skupinou OSVČ, musí příjemci doložit nějaké osvědčení o tom, že jsou skutečně OSVČ?

Sekce: OPPA - Monitorovací ukazatele

Odpověď:

Je na příjemci, jakým způsobem si ověří tuto skutečnost. Hlavní město Praha nestanovuje, jak konkrétně to má být doloženo, nicméně musí platit, že cílová skupina odpovídá tomu, za jakých podmínek byla podpora na projekt schválena.

Zpět