Otázky a odpovědi

Otázka: Nový studijní program na VŠ bude v průběhu projektu akreditován na MŠMT. Jak naplánovat harmonogram projektu a co se stane v případě, že se nepodaří zahájit výuku v průběhu realizace?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Před předložením projektu je nutné posoudit míru rizika a projekt navrhnout tak, aby bylo pravděpodobné, že výuka bude do konce realizace zahájena. Pokud se z objektivních důvodů (např. z důvodu zdlouhavého akreditačního řízení) nepodaří zahájit výuku, bude úspěšnost projektu posuzována podle dílčích cílů a aktivit, kterých v projektu dosáhnete, a úměrně tomu může být snížena finanční podpora.

Zpět