Otázky a odpovědi

Otázka: Vztahuje se tabulka doporučených mezd i na odměny pracovníků v projektu?

Sekce: OPPA - Obvyklé ceny a mzdy

Odpověď:

Pokud bude práce na projektu vykonávána nad rámec stávajícího pracovního úvazku pracovníka v organizaci a mzda za tuto práci mu bude vyplácena formou odměny, musí hodinová mzda odpovídat tabulce doporučených mezd.

Zpět