Otázky a odpovědi

Otázka: Je zařazení žáka do cílové skupiny „talentovaní žáci“ vázáno na vyšetření pedagogicko-psychologické poradně, tj. stanovení IQ?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Zařazení žáka či studenta do této skupiny musí být podloženo odborným posouzením profesionálně kvalifikovanou osobou, které se ale nemusí týkat jen IQ ale také např. hudebního nadání atd.

Zpět