Otázky a odpovědi

Otázka: Chceme předložit žádost ve 4. výzvě v prioritní ose 3. Musíme do projektu zahrnout všechny podporované aktivity (myšleno všechny v rámci vybrané skupiny podporovaných aktivit)?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Není nutné, aby projekt pokrýval všechny podporované aktivity. Můžete se zaměřit na jednu z nich nebo kombinaci několika aktivit, stejně tak záleží na vás, které způsoby inovací vzdělávacího programu z nabízeného výčtu zvolíte.


Zpět