Otázky a odpovědi

Otázka: Máme nejasnosti týkající se vymezení 4. výzvy: Jak se bude hodnotit, že náš záměr spadá do definice gramotnosti uvedené v textu výzvy?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Žadatel by měl v žádosti (například pomocí odkazů na relevantní dokumenty) prokázat vztah aktivit projektu minimálně k jedné z gramotností vymezených ve 4. výzvě pro prioritní osu 3. Jako inspirace mohou sloužit webové stránky organizace PISA (pisa.oecd.org) nebo příručka Gramotnosti ve vzdělávání (vydal VÚP, Praha, 2010, dostupné na www.vup.cz).


Zpět