Otázky a odpovědi

Otázka: Musí mít žadatel už v době zahájení realizace projektu školku pro děti svých zaměstnanců zřízenou a v provozu nejméně 1 rok?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Nemusí, 1 rok provozu školky či obdobného zařízení je - dle nastavení 4. výzvy OPPA - nutné splnit v rámci realizace projektu.


Zpět