Otázky a odpovědi

Otázka: Nastavení 4. výzvy v oblasti zařízení péče o děti stanovuje minimální dobu provozu takového zařízení v projektu na 1 rok. Počítají se do doby provozu školky či obdobného zařízení též letní prázdniny?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Pokud probíhá provoz školky či obdobného zařízení alespoň v minimálním provozu, lze letní měsíce započítat do doby provozu školky.


Zpět