Otázky a odpovědi

Otázka: Může být příjemcem (nebo jako jeden z partnerů v projektu) zařízení, které službu hlídání dětí zajišťuje pro další subjekty (v projektu by to bylo pro příjemce podpory z OPPA, popř. další partnery v projektu)?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Nemůže, zařízení poskytující služby péče o děti (školky, mateřská centra atp.) jsou dle pravidel OPPA dodavateli služeb, nikoliv partnery.


Zpět