Otázky a odpovědi

Otázka: Jak se určuje územní způsobilost cílové skupiny rodičů-zaměstnanců žadatele/partnera na mateřské/rodičovské dovolené - je důležité kde pracují nebo kde bydlí?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Rodiče na mateřské/rodičovské dovolené jsou znevýhodněnými osobami, z tohoto důvodu je pro jejich zapojení do projektu určující, zda mají trvalé bydliště v Praze nebo v Praze bydlí více než půl roku. Nelze stavět územní způsobilost na tom, že pracují v Praze. Nicméně zapojení rodiče musí být zaměstnanci žadatele/partnera.


Zpět