Otázky a odpovědi

Otázka: Do jaké doby po návratu z mateřské/rodičovské dovolené je možné daného rodiče (resp. jeho dítě) do projektu zařadit?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Do 1 roku od návratu z mateřské/rodičovské dovolené.


Zpět