Otázky a odpovědi

Otázka: Mohou být cílovou skupinou v prioritní ose 3 i studenti - doktorandi zaměstnaní již na částečný úvazek na Akademii věd?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Záleží na typu činnosti. Pokud jejich aktivity souvisí se vzděláváním v rámci doktorského studijního programu, spadají pod prioritní osu 3, pokud by se již jednalo např. o aktivity spojené s předáváním výsledků výzkumu a vývoje do praxe, pak by spadali pod prioritní osu 1.

Zpět