Otázky a odpovědi

Otázka: Spadá podpora poskytnutá na vznik a provoz firemní školky do veřejné podpory?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Všeobecně lze říci, že ano, že podpora školky v rámci podniku, který je soutěžitelem na trhu, je zvýhodněním tohoto podniku, a proto naplňuje znaky veřejné podpory. Obvyklý režim poskytnutí je režim de minimis, pro který platí limit týkající se celkové podpory de minimis poskytnuté dané organizaci za 3 účetní období ve výši 200.000 €.


Zpět