Otázky a odpovědi

Otázka: Je stanoveno, jaký typ pracovního uplatnění (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) musí osoba z cílové skupiny získat a udržet nejméně 6 měsíců v době realizace projektu, aby tato osoba mohla být považována za úspěšně podpořenou?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Není to stanoveno, záleží na typu cílové skupiny a na tom, jaké aktivity žadatel v projektu realizuje. Pracovním uplatněním může být např. zaměstnání (i tréninkové) přímo u žadatele/partnera či jiné organizace, pracovní poměr na otevřeném trhu práce v rámci podporovaného zaměstnávání atd.


Zpět