Otázky a odpovědi

Otázka: Je za úspěšně podpořenou osobu považován klient, který získá pracovní uplatnění jen na částečný úvazek?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Ano. Záleží na cílové skupině, do jaké míry je schopna se na trhu práce zapojit. Je vždy nutné zvážit reálné možnosti cílové skupiny. Pracovní uplatnění musí ovšem probíhat minimálně po dobu 6 měsíců v rámci realizace projektu.


Zpět