Otázky a odpovědi

Otázka: Mohou být hrazeny mzdové příspěvky cílové skupině, která v průběhu realizace projektu získá pracovní uplatnění?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Ano, mohou, a to v rámci tzv. přímé podpory (viz struktura rozpočtu projektů OPPA).


Zpět