Otázky a odpovědi

Otázka: Je stanoven limit na přímou podporu? Především na mzdové příspěvky pro cílovou skupinu?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Hranice pro přímou podporu (platí i pro výši mzdových nákladů) není pravidly OPPA stanovena, měla by být však stanovena adekvátně cenám obvyklým pro daný typ pozice a pracovní náplně (např. zohledňovat, že se jedná o tréninkové pracovní místo apod.).


Zpět