Otázky a odpovědi

Otázka: Ve 4. výzvě je kromě jiného podporován souladu pracovního a soukromého života. Jde o podporu služeb péče o děti do 6 let věku. Cílovou skupinou takových projektů je usnadnění návratu do práce rodičům těchto dětí. Mohou být do cílové skupiny zahrnuti i členové organizace žadatele a studenti, kteří nejsou v pracovně právním vztahu k žadateli?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 2

Odpověď:

Nemohou, podporovanou cílovou skupinou jsou pouze zaměstnanci žadatele/partnera.


Zpět