Otázky a odpovědi

Otázka: Měly by být školy partnerem projektu, pokud jsou cílovou skupinou projektu?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Není to nutné.Zpět