Otázky a odpovědi

Otázka: Co to znamená „studenti studující převážně na území hlavního města Prahy“?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

To znamená, že studium probíhá minimálně z 50 % na území hl. m. Prahy. Stejně se určuje také u učitelů.Zpět