Otázky a odpovědi

Otázka: Mohou v prioritní ose 3 žádat pražské nemocnice, které zároveň poskytují vzdělávání?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Pokud se jedná například o praxi studentů v nemocnici, měla by žádat spíše VŠ, jejímž studentům je praxe poskytována. Nemocnice může být do projektu zapojena jako partner.

Zpět