Otázky a odpovědi

Otázka: Lze uvést jako partnera projektu nestátní zdravotní zařízení existující při škole která je žadatelem projektu, pokud by pracovníci tohoto zařízení byli cílovou skupinou projektu?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Pracovníci tohoto zařízení (např. logoped, psycholog) nejsou „pedagogickými“ pracovníky, a proto nemohou být cílovou skupinou.

Zpět