Otázky a odpovědi

Otázka: Jak získat informace o cílové skupině potřebné pro zdůvodnění potřebnosti projektu, pokud chce žadatel otevřít nový studijní obor?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

V žádosti by měl být popsán současný stav nabídky škol, případně převis poptávky nad nabídkou podložený konkrétními čísly - statistikou, je nutné uvádět zdroje.

Zpět