Otázky a odpovědi

Otázka: Lze do přímých nákladů zahrnout například stipendia pro znevýhodněné studenty?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Ano, ale stipendium by mělo být motivační a mělo by být vázáno na konkrétní činnost v rámci projektu (např. souvisí s praxí studentů). Doporučujeme tuto možnost individuálně konzultovat.

Zpět