Otázky a odpovědi

Otázka: Lze poskytnout mzdové či jiné příspěvky v případě vypsání interního grantu (např. soutěž pro studenty související s výzkumnou činností školy)?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 3

Odpověď:

Pokud to bude součástí klíčové aktivity, je to možné, ale vše musí být podloženo účetními doklady a výstupy interního grantu by měly být zdokumentovány. Doporučujeme tuto možnost individuálně konzultovat.

Zpět