Otázky a odpovědi

Otázka: Jakým způsobem bude docházet k čerpání celkové alokace OPPA? Bude probíhat postupně během celého programového období, nebo např. se celková alokace přidělí projektům jen např. v prvních dvou letech?

Sekce: OPPA - Rozpočet programu a plánované výzvy

Odpověď:

Čerpání plánujeme postupné, přibližně každých 16 měsíců bude vyhlášena výzva. Plánovaný harmonogram výzev k dispozici v sekci Výzvy na těchto webových stránkách.

Zpět