Otázky a odpovědi

Otázka: Musí partner splňovat podmínky pro typ příjemce, které jsou vymezené ve výzvě k předkládání projektových žádostí?

Sekce: OPPA - Partnerství

Odpověď:

Nemusí, vymezení ve výzvě se týká jen organizace žadatele. Partner nemusí patřit mezi vyjmenované typy příjemců. Musí ovšem platit, že jeho zapojení do projektu neodporuje pravidlům OPPA. Ta stanovují, že partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu a že partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), předmětem partnerství nesmí být ani poskytování běžných služeb (publicity projektu, výpočetní služby, účetní služby apod.), ani dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby dalšími subjekty (např. realizace jazykových kurzů, kurzy práce s výpočetní technikou, komunikační dovednosti apod.).


Zpět