Otázky a odpovědi

Otázka: Jaký typ služeb může dodávat partner žadateli/příjemci podpory?

Sekce: OPPA - Partnerství

Odpověď:

Předmětem partnerství nesmí být poskytování běžných služeb (publicity projektu, výpočetní služby, účetní služby apod.), ani dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby dalšími subjekty (např. realizace jazykových kurzů, kurzy práce s výpočetní technikou, komunikační dovednosti apod.).


Zpět