Otázky a odpovědi

Otázka: Může být subjekt v žádosti uveden jako partner bez finančního příspěvku i v případě, kdy zaměstnanec tohoto subjektu bude lektorem, ale bude mít na tuto práci dohodu o pracovní činnosti přímo s organizací příjemce?

Sekce: OPPA - Partnerství

Odpověď:

Ano, bude se stále jednat o partnera bez finančního příspěvku, protože část podpory bude směřovat sice na jeho zaměstnance, ale stane se tak na základě pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a příjemcem, mzdu za práci na projektu nebude tomuto lektorovi proplácet partner.


Zpět